Usługa kontroli antydopingowej - EG2023, Kraków/Anti-doping control service - EG2023, Kraków

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (t.j. Dz.U.2022 poz. 1550), Polska Agencja Antydopingowa zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kontroli antydopingowej moczu i krwi podczas Igrzysk Europejskich 2023 - Kraków, Małopolska

Termin składania ofert: 31 maja 2023 

Termin składania ofert może ulec przedłużeniu bez podania przyczyny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pursuant to Article 5(1) of the Act of 2 December 2021 on support for the preparations of the Third European Games 2023 (consolidated text: Journal of Laws of 2022, item 1550), the Polish Anti-Doping Agency hereby invites bids for the provision of urine and blood doping control services during the European Games 2023 - Kraków, Małopolska

Deadline for submission of bids: May 31, 2023 

Deadline for submission of bids may be extended without reason

Załączniki

Metadane

Data utworzenia: 15.05.2023 12:22:25 Utworzył(-a): Hubert Dziudzik
Data modyfikacji: 05.06.2023 12:28:16 Zmodyfikował(-a): Hubert Dziudzik
Data publikacji: 15.05.2023 12:23:55 Opublikował(-a): Hubert Dziudzik