Status prawny Polskiej Agencji Antydopingowej

Polska Agencja Antydopingowa funkcjonuje na podsatwie artykułów  ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 21 kwietnia 2017 r. Organami Agencji jest Dyrektor POLADA i Rada POLADA. 

Metadane

Data utworzenia: 04.07.2016 21:26:18 Utworzył(-a): Michał Rynkowski
Data modyfikacji: 04.09.2017 13:42:17 Zmodyfikował(-a): Michał Rynkowski
Data publikacji: 04.07.2016 21:55:24 Opublikował(-a): Michał Rynkowski