Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1) W celu uzyskania informacji o stanie sprawy indywidualnej prosimy o kontakt z poszczególnymi departamentami Polskiej Agencji Antydopingowej

2) Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek i należy przesyłać je na adres:

 

Polska Agencja Antydopingowa

ul. Łazienkowska 6a

00-449 Warszawa

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

 

Skargi i wnioski telefonicznie należy wnosić u pracowników pod nr tel.: 
(22) 529 89 12

Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesłać pod nr: 
(22) 529 89 12
  
 Skargi i wnioski wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres:

biuro@antydoping.pl

Przyjęcia interesantów w celu złożenia skargi lub wniosku do protokołu odbywają się w siedzibie Polskiej Agencji Antydopingowej przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie. Interesantów przyjmuje  w:

poniedziałki 13.15 - 15.00,

środy 10.00 - 14.00.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków .  

Natomiast ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Metadane

Data utworzenia: 12.12.2016 09:03:07 Utworzył(-a): Michał Staniszewski
Data modyfikacji: 04.09.2017 13:33:21 Zmodyfikował(-a): Michał Rynkowski
Data publikacji: 14.12.2016 11:42:25 Opublikował(-a): Michał Rynkowski