Stan majątku Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie na 31 grudnia 2016 r.

Srodki transportu - 47 819,32 zł

Inne środki trwałe - 8 179,63 zł 

Metadane

Data utworzenia: 05.07.2016 15:48:43 Utworzył(-a): Michał Rynkowski
Data modyfikacji: 04.09.2017 13:54:17 Zmodyfikował(-a): Michał Rynkowski
Data publikacji: 29.03.2017 13:54:09 Opublikował(-a): Michał Rynkowski