Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu, a nieu

Informacje publiczne będące w posiadaniu Polskiej Agencji Antydopingowej, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058). Wniosek nie dotyczy ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Wniosek prosimy przesłać:

1) pocztą na adres:

Polska Agencja Antydopingowa

ul. Fabryczna 5a

00-446 Warszawa

2) pocztą elektroniczną: biuro@antydoping.pl 

3) lub faksem na numer:

+48 22 629 52 06

 

Metadane

Data utworzenia: 05.07.2016 14:57:36 Utworzył(-a): Michał Rynkowski
Data modyfikacji: 02.02.2024 14:18:35 Zmodyfikował(-a): Hubert Dziudzik
Data publikacji: 05.07.2016 14:58:17 Opublikował(-a): Michał Rynkowski