Plan działania Komisji i jej Biura na 2016 r.

 PROGRAM DZIAŁANIA

KOMISJI DO ZWALCZANIA DOPINGU
W SPORCIE I JEJ BIURA NA 2016 r.
 

 

I Przeprowadzanie kontrolnych badań antydopingowych

1. Przeprowadzenie 3300 kontrolnych badań antydopingowych.

Osoby odpowiedzialne: Michał Rynkowski, Piotr Wójcik.

2. Zlecenie przeprowadzenia 4095 laboratoryjnych analiz antydopingowych na próbkach pobranych podczas badań:

·         w tym 2784 analiz standardowych,

·         w tym 700 analiz na wykrycie Erytropoetyny,

·         w tym 331 analiz na wykrycie hormonu wzrostu,

·         w tym 185 analiz związanych z programem paszportu biologicznego,

·         w tym 70 analiz przeprowadzanych metodą izotopową IRMS,

·         w tym 15 analiz na wykrycie transfuzji krwi,

·         w tym 20 analiz na próbkach pobranych od koni wyścigowych.

Osoby odpowiedzialne: Michał Rynkowski, Piotr Wójcik.

 

3.      Kontynuacja  programu „Zarejestrowanej Grupy Zawodników”.

Osoby odpowiedzialne: Michał Rynkowski, Piotr Wójcik.

 

4.      Zakup zestawów pojemników służących do transportu próbek moczu i krwi
oraz wyposażenia koniecznego do prawidłowego transportu oraz pobierania  próbek krwi, w tym co najmniej:

    • 1200 pojemników służących do transportu moczu,
    • 300 pojemników służących do transportu krwi,
    • akcesoria służące do zbiórki moczu oraz pobierania krwi.

* Liczba zamówionych pojemników uzależniona jest od kursu złotówki w stosunku
do EURO oraz franka szwajcarskiego.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik.

 

5.      Przeprowadzenie szkolenia oficerów antydopingowych.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski .

 

6.      Pełne wdrożenie programu „profilu hematologicznego” zgodnie z wytycznymi określonymi przez Światową Agencję Antydopingową.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik.

 

7.      Przeprowadzenie badań na zawodnikach należących do kadry wyjeżdzającej na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janiro.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik.

 

8.      Pełne wdrożenie programu „profilu steroidowego” zgodnie z wytycznymi określonymi przez Światową Agencje Antydopingową.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik.

 

9.      Pełne wdrożenie systemu ADAMS.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski, Piotr Wójcik.

 

II Planowanie i prawodawstwo

1.      Podejmowanie działań zmierzających do  zmiany formy organizacyjno-prawnej Biura Komisji.

Osoba odpowiedzialna: Komisja.

 

2.      Kontynuowanie współpracy ze Światową Agencją Antydopingową w zakresie utrzymywania wysokiego poziomu zgodności polskich regulacji antydopingowych
ze Światowym Programem Antydopingowym.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

 

3.      Realizacja porozumień podpisanych z Komendą Główną Policji oraz służbami celnymi.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

 

4.      Kontynuacja działań zmierzających do utrzymania wysokiego stopnia zabezpieczenia danych osobowych.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

 

5.      Kontynuowanie procesu implementacji polskich przepisów antydopingowych do porządków prawnych Polskich Związków Sportowych.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

  

6.      Opracowanie i uchwalenie programu działania Komisji na 2017 r.

Podmiot odpowiedzialny: Komisja.

 

7.      Opracowanie i uchwalenie planu posiedzeń Komisji na 2017 r.

Podmiot odpowiedzialny: Komisja.

 

III   Edukacja i informacja

1.Rozpoczęcie kampanii antydopingowej ”Fair play – gram czysto”.

Osoba odpowiedzialna: Dariusz Błachnio.

 

2. Kontynuacja programu newslettera.

Osoba odpowiedzialna: Dariusz Błachnio.

W zakresie działalności informacyjnej:

a)      Przygotowanie projektu polskiej wersji listy substancji i metod zabronionych
na 2017 r.,

b)      Dostosowanie bazy leków do zmian określonych w liście substancji i metod zabronionej w wersji na 2017 r.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

 

IV Współpraca międzynarodowa

Uczestnictwo przedstawicieli Komisji lub Biura Komisji w spotkaniach, konferencjach
i sympozjach poświęconych tematyce antydopingowej.

 

Przedstawiciele Komisji lub Biura Komisji powinni wziąć udział w następujących wydarzeniach:

·         Spotkanie Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy (T-DO),

·         Spotkanie Komitetu Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA),

·         Sympozjum Światowej Agencji Antydopingowej –„WADA Symposium”,

·         Inne konferencje lub sympozja poświęcone tematyce antydopingowej.

 

IV Ramy czasowe

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Metadane

Data utworzenia: 04.07.2016 21:53:56 Utworzył(-a): Michał Rynkowski
Data modyfikacji: --- Zmodyfikował(-a): ---
Data publikacji: 04.07.2016 21:55:51 Opublikował(-a): Michał Rynkowski