3/dost/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników służących do transportu próbek

Przetarg nieograniczony 3 dost.2020 na dostawę pojemników służących do transportu próbek
moczu i krwi oraz akcesoriów służących do pobierania próbek moczu i krwi

Szczegóły w poniższych  załacznikach.

Załączniki

Metadane

Data utworzenia: 03.02.2020 15:25:03 Utworzył(-a): Michał Rynkowski
Data modyfikacji: 22.02.2021 14:47:32 Zmodyfikował(-a): Hubert Dziudzik
Data publikacji: 03.02.2020 15:25:16 Opublikował(-a): Michał Rynkowski