6/dost./2020 Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego

Rejestr zmian

Data Redaktor Akcja Zmiana
19.11.2020 12:50 Hubert Dziudzik Utworzenie Utworzenie ogłoszenia "6/dost./2020 Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego".
19.11.2020 12:50 Hubert Dziudzik Utworzenie Dodanie załącznika "Ogłoszenie o zamówieniu" do ogłoszenia "6/dost./2020 Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego".
19.11.2020 12:50 Hubert Dziudzik Utworzenie Dodanie załącznika "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" do ogłoszenia "6/dost./2020 Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego".
19.11.2020 12:50 Hubert Dziudzik Utworzenie Dodanie załącznika "Formularze" do ogłoszenia "6/dost./2020 Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego".
19.11.2020 13:08 Hubert Dziudzik Publikacja Opublikowanie ogłoszenia.
24.11.2020 18:38 Hubert Dziudzik Utworzenie Dodanie załącznika "Odpowiedzi na pytania Wykonawcy" do ogłoszenia "6/dost./2020 Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego".
24.11.2020 18:38 Hubert Dziudzik Utworzenie Dodanie załącznika "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" do ogłoszenia "6/dost./2020 Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego".
03.12.2020 16:01 Hubert Dziudzik Utworzenie Dodanie załącznika "Informacje odczytane podczas jawnego otwarcia ofert" do ogłoszenia "6/dost./2020 Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego".
04.12.2020 10:17 Hubert Dziudzik Utworzenie Dodanie załącznika "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" do ogłoszenia "6/dost./2020 Dostawa specjalistycznego samochodu typu camper w formie leasingu operacyjnego".
04.12.2020 10:17 Hubert Dziudzik Modyfikacja Przeniesienie ogłoszenia do menu "Zamówienia publiczne > 2020".