Zadania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Zgodnie z treścią art. 44 ust. 5 ustawy o sporcie do zadań Komisji należy w szczególności:

1) prowadzenie wykazu substancji i metod zabronionych;

2) przeprowadzanie kontroli antydopingowych podczas zawodów oraz poza nimi;

3) prowadzenie badań wspierających zwalczanie dopingu w sporcie;

4) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych lub szkoleniowych, dotyczących zwalczania dopingu w sporcie.

Metadane

Data utworzenia: 04.07.2016 21:28:31 Utworzył(-a): Michał Rynkowski
Data modyfikacji: --- Zmodyfikował(-a): ---
Data publikacji: 04.07.2016 21:55:30 Opublikował(-a): Michał Rynkowski