Status prawny Komisji oraz jej Biura

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie funkcjonuje na podsatwie artykułów rozdziału 9 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. W ramach struktury wyodrębnione zostało Biuro Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, które działa w formie jednostki budżetowej (dysponent trzeciego stopnia). Kierownikiem jednostki buzetowej jest Dyrektor Biura.  

Metadane

Data utworzenia: 04.07.2016 21:26:18 Utworzył(-a): Michał Rynkowski
Data modyfikacji: --- Zmodyfikował(-a): ---
Data publikacji: 04.07.2016 21:55:24 Opublikował(-a): Michał Rynkowski