Stan majątku Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie na 31 grudnia 2015 r.

Srodki transportu - 79699,00 zł

Inne środki trwałe - 6874,76 zł 

Metadane

Data utworzenia: 05.07.2016 15:48:43 Utworzył(-a): Michał Rynkowski
Data modyfikacji: --- Zmodyfikował(-a): ---
Data publikacji: 29.03.2017 13:54:09 Opublikował(-a): Michał Rynkowski